Корал Майн 30 | Coral Mine

Корал Майн 30 пакетчета

Минерална смес от дълбоководни корали от Японско море за подобряване на
питейната вода.

Коралът в Корал Майн е уникална съставка. По своята генна структура стро-
ежът (скелетът) на корала много прилича на човешкия и представлява комплекс
минерални соли, които при преминаване във водата обуславят неговите уникални
свойства и въздействие върху организма. Корал-Майн предава на водата, която
пиете, цялата полезна информация, трупана в продължение на стотиците години
живот на корала, и й придава следните свойства: намалява твърдостта, прави рН
слабоалкална реакция, влияе положително върху минералния баланс и работата
на жизненоважните системи и органи.

ВИЖ